NIEUWJAARSGROET 2023

Beste muziekliefhebber,

Alle leden van de Country Trail Band wensen u een gezegend 2023 met goede gezondheid en geluk voor u en allen die u dierbaar zijn.

Het wordt een jaar met uitdagende economische, politieke en sociale omstandigheden. We krijgen er allemaal mee te maken, in meer of mindere mate.

Ook als band zijn wij benieuwd wat het nieuwe jaar gaat brengen. Gelukkig hebben we al een aantal uitnodigingen staan. U vindt onze agenda op onze website www.countrytrailband.org. Maar we hopen dat meer kerken of organisaties ons zullen uitnodigen voor een dienst of een concert, ondanks dat ook zij ongetwijfeld strak op de uitgaven moeten letten. We stellen ons wel flexibel op want net als in 2022 zijn we in dit nieuwe jaar bereid te komen optreden op collectebasis, zodat een gemeente geen enkel financieel risico loopt.

ctb 2023

Een nieuw album gaat er in 2023 niet komen. We gaan dit jaar ons album Faithful and True promoten, dat in het najaar van 2020 verscheen. We hebben die nieuwe songs nog maar op enkele plaatsen gespeeld, dus dat gaan we dit jaar op hopelijk meer locaties doen. Wel broeden we op een idee om in 2023 een paar videoprogramma’s met gastartiesten te maken.

Verder is er misschien een mogelijkheid dat de bekende Zuid-Afrikaanse zanger Piet Smit in de tweede helft van dit jaar nog een keer naar Nederland komt voor een paar concerten. Een dominee heeft Piet gepolst of hij zou willen optreden voor Zuid-Afrikanen die nu in Nederland wonen en werken. Als dat doorgaat, wil Piet ook graag een paar concerten samen met de Country Trail Band doen. Dat vinden wij heel fijn. En u waarschijnlijk ook. Maar er is nog helemaal niets zeker. De contacten zijn nog in het prille beginstadium. Mocht uw kerk interesse hebben in een concert van Piet met de band, laat u dat dan in ieder geval wel al weten aan Hans Steeds, die onze boekingen doet. Hans is telefonisch bereikbaar via 06 52 435 156 of per e-mail via manager@countrytrailband.org.

Ten slotte werken we aan een plan voor een aantal grotere countryconcerten met de band in de volledige bezetting met alle solisten die aan onze albums meewerken, dus inclusief steelgitaar, dobro, fiddle en sologitaar en met natuurlijk alle vocalisten. Ook hiervoor zoeken we contact met kerken die wel zo’n bijzonder concert willen organiseren.
Heeft u interesse? Bel of mail Hans.

We mogen het nieuwe jaar ingaan met blijde muziek en de geweldige boodschap van Gods liefde. Hij liet zijn Zoon Jezus naar de aarde gaan om onze zonden te vergeven en ons een eeuwig leven te bieden als we die vergeving aanvaarden. Daarover zingen we nu 38 jaar. Met nog even veel enthousiasme als in onze beginjaren.

We hopen u in 2023 ergens in het land te mogen ontmoeten.
Hartelijke groet,

Country Trail Band