Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door de Country Trail Band (hierna CTB genoemd). Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met onderstaande voorwaarden.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan de Country Trail Band niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van de Country Trail Band. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Alle pagina’s en overige inhoud van deze website zijn eigendom van de Country Trail Band en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van de Country Trail Band van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van de Country Trail Band. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Country Trail Band.

De Country Trail Band wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.