Sponsorprojecten

Muziek is voor de Country Trail Band een prachtig middel om mensen te vertellen over Gods liefde. Daarnaast wil de band ook daadwerkelijk iets van die liefde laten zien door christenen te ondersteunen die zich in ontwikkelingslanden inzetten voor medemensen die in moeilijke omstandigheden leven.

Begonnen met opvanghuizen in Bolivia en Brazilië.
Sinds de jaren 80 heeft Country Trail Band zich daarbij vooral gericht op projecten voor kinderen waarbij deze kinderen praktische hulp krijgen en ook horen over Gods liefde. Met steun van bezoekers van de concerten financierde de Country Trail Band de bouw van enkele opvanghuizen voor straatkinderen in Bolivia en Brazilië.

Vroegere projecten in verschillenden landen
De laatste jaren bestemt de band de opbrengst van haar CD verkoop tijdens optredens voor hulpprojecten. Zo sponsorde de groep drie projecten in Roemenië (werk onder zigeunerkinderen, verwarming voor opvang van zwerfjongeren en kindertehuis Casa Dove), twee in Kenia (kinderopvang en fietsen voor voorgangers), Malawi (bouw van school voor gehandicapte kinderen) en Nigeria (opvanghuis voor mensen die op straat leven), Tanzania (Bijbels dagboek voor kinderen in het Swahili), Oeganda (weeshuizen in Soroti), Suriname (kinderopvangwerk) en een project in Nederland (opvang door stichting EX IT van mensen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld en seksueel misbruik).
In China sponsorde de Country Trail Band het project House of Hope voor de opvang van en medische zorg voor gehandicapte kinderen. In Zuid-Afrika steunde de band Theo en Jinke de Jong, een echtpaar uit het Friese plaatsje De Westereen, dat zich inzet voor kinderen en jongeren in de sloppenwijken van Knysna, in het uiterste zuiden van Zuid-Afrika.
De groep sponsorde ook het werk van het Nederlandse echtpaar Freek en Mina van der Spek, dat in Bangladesh praktische en geestelijke hulp verleent aan mensen die in heel moeilijke omstandigheden verkeren.
Een apart sponsorproject was het financieren van een geluidsinstallatie voor evangelisatiewerk van de Ecclesia Kerk in de Albanese hoofdstad Tirana.

Simon en Renskje Schaaij geven veelzijdige hulp aan de armen van dat bijzondere landen. Ze omschrijven hun werk als volgt:

 “Door een groentetunnel vlak bij hun huis te plaatsen, helpen we mensen. Naast een goede begeleiding geven we een cursus organische teelt om op die manier een hoog rendement uit een klein stukje grond te halen. Dit resulteert in gezond eten op tafel een een beetje inkomen uit de overproductie. Daarnaast geven we ca. 25.000 maaltijden per jaar weg aan arme kinderen of ouderen. Ook organiseren we evangelisatiediensten in de gevangenis. In al onze projecten staat Jezus Christus centraal.”

Wilt u meer weten over hun werk, bezoek dan hun website: www.charibiz.nl.

Het huidige project is in Nigeria

De opbrengst van de CD-verkoop bij onze concerten is bestemd voor Nigeriaanse kinderen die het slachtoffer zijn geworden van christenvervolging. Door geweld van extremistische groeperingen zijn de afgelopen jaren duizenden christenen vermoord en tienduizenden gewond geraakt. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) helpt de slachtoffers van vervolging, waaronder veel kinderen die gewond zijn geraakt of wees zijn geworden.